Privacy Policy

Privacy Policy

Wij respecteren jouw privacy en willen je graag informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Dit zijn bijvoorbeeld naam, e-mailadres en adresgegevens.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van onze diensten en het verbeteren van onze website. Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat zijn jouw rechten? Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Wijzigingen privacybeleid Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Controleer deze pagina daarom regelmatig op updates.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 februari 2023.